GRAFÉ - překlady (zákon)
PŘEKLADY - ZÁKON


→ SROVNÁNÍ ČESKÝCH PŘEKLADŮ
● Slovo "zákon" (řecky NÓMOS) je v Bibli použit na mnoha místech. Jak jsou tato slova překládána v různých překladech Bible?

Stáhnout ve wordu


Zde jsou některé sporné verše v Bibli týkající se zákona. Pod tabulkou najdete krátký komentář:

*Ř 2,20 – B21 – je velký rozdíl říct, že v zákoně máš ztělesněné poznání pravdy (je tam ta pravda), anebo „máš zákon za ztělesněné poznání pravdy“ (pouze se domníváš, považuješ to za to). V řečtině je tam slovo pro mít, vlastnit, ne domnívat se.
**Gal 5,3 – správný překlad je v ČSP. Každý, kdo zhřešil, máš vůči zákonu dluh, který nemůže splatit. A tam nemůžeš spoléhat na obřízku, ale na Krista. Běžné překlady ale uvádí pozměněnou verzi – pokud jsi obřezaný, musíš zachovat celý zákon (z čehož nepřímo vyplývá, že pokud nejsi obřezaný, nemusíš zachovat celý zákon).
*** ČEP přidává slovo zákon (stejně tak, jako to přidávají do Gal 2,4 (chtějí vytvořit dojem, že problém je zákon samotný, ne přístup k zákonu – tedy židovský (farizejský) přístup k zákonu). V řečtině je slovo, které znamená dosl. požidovštit se


Fráze "V ZÁKONĚ": V Bibli existuje fráze "pod zákonem" (hypó nomos) a taky fráze "v zákoně" (en nómos). „V zákoně“ znamená, že zákon znáš (máš znalost zákona – Ř 3,19), ale „pod zákonem“ znamená, že jsi pod prokletím zákona ve smyslu, že pokud zhřešíš, jsi prokletý za svůj hřích. To vyplývá z veršů níže. Překlady ale tento princip nerozlišují:


Zákonný - v řečtině existuje slovo (dosl.) „v-zákoně“ (řecky:ἔννομος) (předložka v (ἔν) + slovo zákon(νομος), tedy dosl. zákonný. Je to jedno slovo složené z fráze "v zákoně" (viz výše). V českých překladech je to přeloženo takto:


Nezákonný, bezzákoný, protizákonný... - řecké slovo „anomia“ znamená dosl. bezzákonost, protizákonnost, nezákonnost. Skládá se z předpony „a“ (ne, proti, bez) a „nomia“ (zákon). Jen někteří překladatelé toto slovo překládají tak, že v něm jde „slyšet“ slovo zákon: