O překladu GRAFÉ
Překlad GRAFÉ


→ DOSLOVNOST
● Slova, která se v původním textu nevyskytují a přidal jsem je do textu pro lepší porozumění, jsou vyznačena kurzívou.

→ KONKORDANTNÍ PŘEKLAD
● Řecká slova, která se vyskytují v NZ na různých místech, jsem se pokoušel překládat do češtiny na všech místech NZ buď stejně, nebo s co nejmenším počtem variant. (seznam řeckých slov s jejich výskytem jsou ZDE)

DOWNLOAD - Seznam řeckých slov a jejich překlad→ NETRADIČNÍ PŘEKLAD SLOV
● Chtěl jsem u některých slov vyjádřit myšlenku, která při čtení většiny překladů ztrácí (viz seznam ZDE).

Jaká slova jsou přeložena netradičně?→ FONETICKÝ PŘEKLAD
● Některá slova v Bibli nelze přesně přeložit (například ABYSOS), nebo v nás vyvolávají předpojaté myšlenky (například peklo, záhrobí, podsvětí). Tato slova jsem tedy přepsal z řeckého znění do češtiny, abych docílil neutrálního zabarvení.

Jaká slova jsou přeložena foneticky?