Biblické jazyky
BIBLICKÉ JAZYKY

→ HEBREJŠTINA
● Níže najdete rubriku se zajímavými hebrejskými slovy, jejich výskytem v Bibli a významem. Pro zajímavost jsem udělal i rubriku hebrejských slov, ale není kompletní.

Zajímavá hebrejská slova a jejich výklad→ ŘEČTINA
● Níže najdete rubriku se zajímavými řeckými slovy, jejich výskytem v Bibli a významem. Pro zajímavost jsem udělal i rubriku řeckých slov, ale není kompletní.

Zajímavá řecká slova a jejich výklad→ SROVNÁNÍ ČESKÝCH PŘEKLADŮ
● Některá slova v Bibli nelze přesně přeložit (například ABYSOS), nebo v nás vyvolávají předpojaté myšlenky (například peklo, záhrobí, podsvětí). Tato slova jsem tedy přepsal z řeckého znění do češtiny, abych docílil neutrálního zabarvení.

Které verše vám v Bibli chybí?

PEKLO - sporně přeložená slova

ZÁKON - sporně přeložená slova