GRAFÉ - řečtina
ŘEČTINA


→ ŘECKÁ SLOVA 
● Níže najdete různá řecká slova, která jsou v Bibli použita. Ke každému slovu je napsán význam a výskyt v Bibli. ODKAZY NA TATO SLOVA JSOU TAKÉ VE STUDIJNÍ VERZI ON-LINE BIBLE GRAFÉ (jsou postupně doplňována).
0075 ἀγωνίζομαι
Usilovně zápasit
...v našem životě?
Až do AGÓNIE.
Klikni ZDE a prozkoumej to!
0086 ᾍδης
HÁDES
...co je to hádes?
Pohanské posdvětí, nebo Biblická smrt?
Klikni ZDE a prozkoumej to!
0181 ἀκαταστασία
Bůh není Anarchista
...ale Pokoj.
Kde v Bibli najdeš tento verš?
Klikni ZDE a prozkoumej to!
264 ἁμαρτάνω
Co to znamená...
HŘEŠIT?
Řecké slovo HAMARTANÓ. Co znamená hřešit?
Klikni ZDE a prozkoumej to!
266 ἁμαρτία
Co to znamená...
HŘÍCH?
Řecké slovo HAMARTIA.
Co znamená 'hřích'?
Klikni ZDE a prozkoumej to!
0907 βαπτίζω
Ponořen...
do ducha svatého
Řecké slovo BAPTIDZÓ. Jak
chápat křest do Ducha svatého?
Klikni ZDE a prozkoumej to!
1085 γένος
Toto pokolení
nevyjde...?
Existuje více "druhů" démonů?
Klikni ZDE a prozkoumej to!
1121 γράμμα
Litera zabíjí
...opravdu?
Rozbor řeckého GRAMMA
Klikni ZDE a prozkoumej to!
2215 ζιζάνιον
Jílek Mámivý
(Mt 13,24-30.36-40)
Podobenství o Jílku Mámivém.
Klikni ZDE a prozkoumej to!
2086 ἑτεροζυγέω
Stejné jho, jiný směr...
...v manželství??
Kde se o tom píše v Bibli?
Klikni ZDE a prozkoumej to!
2344 θησαυρός
Poklad v nebi
...a skladiště v mysli?
Člověk vynáší ze skladiště
mysli dobré i zlé...
Klikni ZDE a prozkoumej to!
2910 κρεμάννυμι
Zavěsit
...přikázání?
Můžeme zavěsit přikázání?
Klikni ZDE a prozkoumej to!
3439 μονογενής
Co to znamená...
JEDNOROZENÝ?
Jedno-rozený? Nebo jedinečný?
Klikni ZDE a prozkoumej to!
3690 ὄξος
Co nabídli Ježíšovi
na kříži?
Řecké slovo OXOS. Zkyslé víno.

Klikni ZDE a prozkoumej to!
266 ἁμαρτία
Co to znamená...
PRVOROZENÝ?
Znamená to "jen" nejdříve nar.?
Klikni ZDE a prozkoumej to!
4669 σμυρνίζω
Co nabídli Ježíšovi
pít na kříži?
Myrha, Makovník, Bolehlav?
Co dali Ježíšovi napít?
Klikni zde a prozkoumej to.
4801 συζεύγνυμι
Táhnout za jeden provaz
...nebo za jedno jho?
Ježíšův pohled na manželství.
Klikni ZDE a prozkoumej to!
4912 συνέχω
Kristova láska nás...
VÁŽE? (2.Kor 5,14)
Řecké slovo SUNECHÓ. Co to
znamená, že nás 'váže' láska?
Klikni ZDE a prozkoumej to!
5480 χάραγμα
Cejch šelmy...
Egymologie
Egymologie 'cejchu'
Klikni ZDE a prozkoumej to!
5481 χαρακτήρ
Kdo na sobě nosí
Boží otisk?
Řecké slovo CHARAKTER.
Klikni ZDE a prozkoumej to!
5521 χολή
Co nabídli Ježíšovi
pít na kříži?
Žluč, nebo hořké byliny?
Klikni ZDE a prozkoumej to!
JÁ JSEM...
Odkazuje ἐγώ εἰμι na Boha?
Je slovospojení ἐγώ εἰμι
vyhrazeno pouze Bohu?
Klikni ZDE!