GRAFÉ - charagma
CHARAGMA (χάραγμα)


→ ŘECKÉ SLOVO CHARAGMA
Strongovo číslo: 5480
Původní změní: χάραγμα, ατος, τό (charagma)
Zařazení: podstatné jméno, střední rod
Význam: charakteristická značka, vtisknutý "rukopis" tvůrce
Překlad (GRAFÉ): charakteristická značka
Stručná definice: dosl. to vyryté, charakteristická značka, kde jde vidět "rukopis" tvůrce


Obsáhlá definice:
Z tohoto slova pochází naše slovo 'charakter' a je příbuzné řeckému slovu CHARAKTÉR.

Toto slovo se používá ve Zjevení k označení značky, kterou vtiskávají mocnosti zla lidem na hlavu, nebo na ruku (Zj 13,16.17; 14,9.11; 16,2; 19,20; 20,4). Pak je toto slovo použito ješe ve Sk 17,29: "Jsme tedy Božím rodem. Nemáme se domnívat, že Božstvo je vzhledově jako zlato, stříbro, kámen a nosí CEJCH lidského řemesla a přemýšlení." Původně to tedy znamenalo 'charakteristická' značka, rukopis tvořitele, charakter, který do svého díla promítá tvůrce.
Toto slovo se původně (ještě před vznikem NZ) vztahovalo na raziče mincí, nebo rytce, později se používalo k označení nástrojů, které rytec používá (raznice, razítko, značkovací želízko). V období NZ se vztahovalo na samotnou rytinu (otisk, pečeť, znak), kterou vyrobil rytec pomocí nástrojů.


Použití v Bibli:
"Jsme tedy Božím rodem. Nemáme se domnívat, že Božstvo je vzhledově jako zlato, stříbro, kámen a nosí CEJCH lidského řemesla a přemýšlení." (Sk 17,29)
"A působí vůči všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, aby jim byl dán CEJCH na jejich pravou ruku nebo na jejich čelo, aby nikdo nemohl nakupovat nebo prodávat, pokud nemá ten CEJCH – jméno šelmy nebo číslo jejího jména." (Zj 13,16-17)
"A třetí anděl je následoval a říkal velikým hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu, obdrží CEJCH na své čelo nebo na svou ruku" (Zj 14,9) "A kouř jejich utrpení vystupuje na věky věků a nebudou mít odpočinek dnem ani nocí ti, kteří se klaní šelmě a jejímu obrazu, a ti, kteří obdrželi CEJCH jejího jména." (Zj 14,11)
"Vyšel první anděl a vylil svou misku na zemi – a přišly zlé a špatné vředy na lidi, kteří mají CEJCH šelmy a kteří se klaní jejímu obrazu." (Zj 16,2)
"A byla zajata šelma a s ní i falešný prorok, který před ní vykonával znamení, ve kterých sváděl na scestí ty, kteří přijali CEJCH šelmy, i ty, kteří se klaněli jejímu obrazu." (Zj 19,20)
"Uviděl jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili – a byl jim svěřen soud. Uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati kvůli Ježíšovu svědectví a kvůli Božímu slovu, i ty, kteří se neklaněli šelmě a jejímu obrazu a nepřijali CEJCH na čelo a na svou ruku. A ožili a kralovali s Kristem tisíc let." (Zj 20,4)