GRAFÉ - charagma
CHARAKTÉR (χαρακτήρ)


→ ŘECKÉ SLOVO CHARAKTÉR
Strongovo číslo: 5481
Původní změní: χαρακτήρ, ῆρος, ὁ (charaktér)
Zařazení: podstatné jméno, mužský rod
Význam: (charakteristický) obtisk razidlem (raznicí, pečetí, ...)
Překlad (GRAFÉ): charakteristický otisk
Stručná definice: otisk, to vyryté (charakteristická značka)


Obsáhlá definice:
Z tohoto slova pochází naše slovo 'charakter' a je příbuzné řeckému slovu CHARAGMA. Pro lepší pochopení viz CHARAGMA.


Použití v Bibli:
"On je zářivým odleskem Jeho slávy a CHARAKTERISTICKÝM OTISKEM Jeho podstaty." (Žid 1,3)