GRAFÉ - heterozugeó
HETEROZUGEÓ (ἑτεροζυγέω)


→ ŘECKÉ SLOVO SUZEUGNUMI
Strongovo číslo: 2086
Původní změní: ἑτεροζυγέω (heterozugeó)
Zařazení: sloveso
Význam: táhnout s někým jho rozdílným směrem
Překlad (GRAFÉ): zapřáhnout do jednoho jha
Stručná definice: z řeckého heteros (rozdílný) a zugós (jho), tedy být s někým zapřažen do jha a táhnout jiným směrem


Obsáhlá definice:
Z předpony heteros (rozdílný, úplné jiný druh) a zugós (jho, pár), tedy etymologicky si můžeme představit dvě zvířata zapřažená do stejného jha, ale táhnou jiným směrem (nerovnoměrně).
V Bibli se toto slovo objevuje pouze na jednom místě (2. Kor 6,14), kde apoštol Pavel používá toto slovo k vyjádření toho, jak to vypadá s manželstvím, kde jeden je věřící a druhý nevěřící.


Použití v Bibli:
"A nebuďte NEROVNOMĚRNĚ ZAPŘAŽENI do jednoho jha s nevěřícími." (2. Kor 6,14)