GRAFÉ - akatastasia
AKATASTASIA (ἀκαταστασία)


→ ŘECKÉ SLOVO AKATASTASIA
Strongovo číslo: 181
Původní změní: ἀκαταστασία (akatastasia)
Zařazení: podstatné jméno, rod ženský
Význam: dosl. nestabilita (nepořádek, anarchie)
Překlad (GRAFÉ): nepokoj, otřes, anarchista
Stručná definice: dosl. nestabilita, politický nebo situační otřes/nepokoj


Obsáhlá definice:
Řecké slovo ἀκαταστασία je složeina z
a) Předpopny a (ne, proti, bez, OPAK)
b) kata (zdůraznění)
c) histémi (postavit, stanovit, ustanovit)

Znamená tedy "opak-pevněstanoveno", označuje tedy něco, co není pevně ustanoveno, co nestojí pevně, jako politické otřesy (Lk 21,9), situační nestabilitu (2. Kor 6,5; 12,20) nebo neřád ve společnosti (1. Kor 14,33 viz kontext; Jak 3,16).


Použití v Bibli:
"Nelekejte se, když uslyšíte o válkách a politických OTŘESECH." (Lk 21,9) "Vždyť Bůh není ANARCHISTA, ale Pokoj – jako všech shromážděních svatých." (1. Kor 14,33)
"snášení ran, vězeních, NEPOKOJÍCH, namáhavé práci, nespaní, postech," (2. Kor 6,5)
"Neboť se bojím, abych vás – jak k vám přijdu – neshledal takové, jaké bych nechtěl; a já abych nebyl shledán od vás takový, jakého si mě nepřejete – aby nepovstala hádka, žárlivost, hněvy, egoismy, pomluvy, tajné klepy, povýšenosti, NEPOKOJE… " (2. Kor 12,20)
"Vždyť kde je závist a egoismus, tam je i NEPOKOJ a kdejaká špatná věc." (Jak 3,16)