GRAFÉ - suzeugnumi
SUZEUGNUMI (συζεύγνυμι)


→ ŘECKÉ SLOVO SUZEUGNUMI
Strongovo číslo: 4801
Původní změní: συζεύγνυμι (suzeugnumi)
Zařazení: sloveso
Význam: sjednotit, spojit, spárovat, spolu(táhnout) jho
Překlad (GRAFÉ): sjednotit
Stručná definice: sjednotit, spojit, spárovat, z předpony sun (spolu, společně) a zeugos (jho), tedy 'táhnout spolu jho' (tj. táhnout za jeden provaz)


Obsáhlá definice:
Řecké slovo je složené ze sun (spolu, solečně) a zeugos (Lk 2,24 - jho, nástroj k orání obilí), v egymologii si tedy můžeme představit dvě zvířata zapřažené do jednoho povozu, jak spolu táhnout stejné jho a pomáhají orat pole. Další význam slova zeugos je pár (viz Lk 2,24), označuje tedy s-párování dvou lidí.
V Bibli se toto slovo objevuje pouze na jednom místě (resp. na dvou: Mat 19,6; paralelně Mk 10,9) a odkazuje na sjednocení muže a ženy v manželství.


Použití v Bibli:
"Takže již nejsou dvě těla, ale jedno tělo. Proto co Bůh sjednotil, ať člověk neodděluje." (Mt 19,6)
"Proto co Bůh sjednotil, ať člověk neodděluje." (Mk 10,9)