AGÓNIZOMAI - řečtina
AGÓNIZOMAI (ἀγωνίζομαι)


→ ŘECKÉ SLOVO AGÓNIZOMAI
Strongovo číslo: 75
Původní změní: ἀγωνίζομαι (agónizomai)
Zařazení: sloveso
Význam: označuje obecně usilovný zápas o něco
Překlad (GRAFÉ): usilovný zápas(1x)
Stručná definice: Přibuzné se slovem 'agónie', tedy (vnitřní) zápas, bolestPůvodně z řeckého slova ἄγω (vést, dovést – patrně odkazuje na shromáždění při příležitosti řeckých her, kde se lidé sešli).

Sloveso ἀγωνίζομαι (usilovně zápasit),
Podstatné jméno ἀγών (zápas)
Podstatné jméno ἀγωνία (agónia – agónie, tedy usilovný zápas).


Obsáhlá definice:
Od tohoto slova je také slovo agónie. V řečtině na usilovný souboj, doslovný zápas: „Ježíš odpověděl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby Moje království bylo z tohoto světa, Moji služebníci by usilovně zápasili (ἀγονισομαι), abych nebyl vydán Židům. Ale nyní Moje království není odsud.““ (Jan 18,36)
Někdy odkazuje na závod (v běhu, kdy účastníci intenzivně zápasí o výhru):
„Proto i my, když jsme obklopeni tak velkým oblakem svědků, odložme všechnu zátěž a snadno nás oklopující hřích. Skrze trpělivost běžme ZÁVOD, který je nám předložen,“ (žid 12,1)

Přeneseně také „zápasit“ v životě o něco:
„Usilovně zápaste o to (ἀγονισομαι),, abyste vešli úzkými dveřmi, protože vám říkám: Mnoho lidí se bude snažit vejít, ale nebudou moci.“ (Lk 13,24)
Nebo dělat si o něco starost, vnitřně o něco zápasit:
„Když byl v usilovném vnitřním zápase (ἀγωνία), ještě usilovněji se modlil a Jeho pot byl jako kapky krve; ty kapky padaly na zem.“ (Lk 22,44)
„Chci však, abyste věděli, jak velký zápas (ἀγών) mám kvůli vám, těm v Laodiceji a všem, kteří mě ani osobně neznají.“ (Kol 2,1)
„Každý, kdo usilovně ZÁPASÍ (ἀγωνίζομαι), má ve všem sebekontrolu.“ (1. Kor 9,25)

Použití v Bibli (8x v Bibli):
„„USILOVNĚ ZÁPASTE o to, abyste vešli úzkými dveřmi, protože vám říkám: Mnoho lidí se bude snažit vejít, ale nebudou moci.“ (Lk 13,24)
„Ježíš odpověděl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby Moje království bylo z tohoto světa, Moji služebníci by USILOVNĚ ZÁPASILI, abych nebyl vydán Židům. Ale nyní Moje království není odsud.““ (Jan 18,36)
„Každý, kdo USILOVNĚ ZÁPASÍ, má ve všem sebekontrolu.“ (1. Kor 9,25)
„Do toho všeho i namáhavě pracuji a USILOVNĚ ZÁPASÍM skrze Jeho působení ve mně, což se děje v moci.“ (Kol 1,29)
„Pozdravuje vás otrok Ježíše Krista Epafras, který je od vás. Vždy za vás USILOVNĚ ZÁPASIL v modlitbách, abyste byli postaveni dokonalí a přivedeni k úplnosti ve veškeré Boží vůli.“ (Kol 4,12)
„Vždyť proto namáhavě pracujeme a USILOVNĚ ZÁPASÍME, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, hlavně věřících.“ (1. Tim 4,10)
„USILOVNĚ ZÁPAS v dobrém boji víry a chop se věčného života. K němu jsi byl povolán; a vyznal jsi dobré vyznání před mnoha svědky.“ (1. Tim 6,12)
„USILOVNĚ JSEM ZÁPASIL v dobrém boji, závodní dráhu jsem dokončil, víru jsem zachoval.“ (2. Tim 4,7)


Slovník:
-