AGÓNIA - řečtina
AGÓNIA (ἀγωνία)


→ ŘECKÉ SLOVO AGÓNIA
Strongovo číslo: 74
Původní změní: ἀγωνία, ας, ἡ (agón)
Zařazení: podstatné jméno, rod ženský
Význam: označuje obecně usilovný zápas o něco
Překlad (GRAFÉ): usilovný zápas(1x)
Stručná definice: Přibuzné se slovem 'agónie', tedy (vnitřní) zápas, bolestPůvodně z řeckého slova ἄγω (vést, dovést – patrně odkazuje na shromáždění při příležitosti řeckých her, kde se lidé sešli).

Sloveso ἀγωνίζομαι (usilovně zápasit),
Podstatné jméno ἀγών (zápas)
Podstatné jméno ἀγωνία (agónia – agónie, tedy usilovný zápas).


Obsáhlá definice:
Od tohoto slova je také slovo agónie. V řečtině na usilovný souboj, doslovný zápas: „Ježíš odpověděl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby Moje království bylo z tohoto světa, Moji služebníci by usilovně zápasili (ἀγονισομαι), abych nebyl vydán Židům. Ale nyní Moje království není odsud.““ (Jan 18,36)
Někdy odkazuje na závod (v běhu, kdy účastníci intenzivně zápasí o výhru):
„Proto i my, když jsme obklopeni tak velkým oblakem svědků, odložme všechnu zátěž a snadno nás oklopující hřích. Skrze trpělivost běžme ZÁVOD, který je nám předložen,“ (žid 12,1)

Přeneseně také „zápasit“ v životě o něco:
„Usilovně zápaste o to (ἀγονισομαι),, abyste vešli úzkými dveřmi, protože vám říkám: Mnoho lidí se bude snažit vejít, ale nebudou moci.“ (Lk 13,24)
Nebo dělat si o něco starost, vnitřně o něco zápasit:
„Když byl v usilovném vnitřním zápase (ἀγωνία), ještě usilovněji se modlil a Jeho pot byl jako kapky krve; ty kapky padaly na zem.“ (Lk 22,44)
„Chci však, abyste věděli, jak velký zápas (ἀγών) mám kvůli vám, těm v Laodiceji a všem, kteří mě ani osobně neznají.“ (Kol 2,1)
„Každý, kdo usilovně ZÁPASÍ (ἀγωνίζομαι), má ve všem sebekontrolu.“ (1. Kor 9,25)

Použití v Bibli (1x v Bibli):
„Když byl v USILOVNÉM vnitřním ZÁPASE, ještě usilovněji se modlil a Jeho pot byl jako kapky krve; ty kapky padaly na zem.“ (Lk 22,44)


Slovník:
-