GRAFÉ - sunechó
SUNECHÓ (συνέχω)


→ ŘECKÉ SLOVO SUNECHÓ
Strongovo číslo: 4912
Původní změní: συνέχω (sunechó)
Zařazení: sloveso
Význam: sevřít, podnítit
Překlad (GRAFÉ): podnítit, sevřít, sužovat, obklíčit, hlídat, zacpat, plně se věnovat
Stručná definice: Sevřít, plně se věnovat. Slovo vyjadřuje silné ovlivnění nitra člověka (negativně: 'sevření' nemocí (Mt 4,24), strachem (Lk 8,27), i pozitivně: těšením (Lk 12,50), Kristovou láskou (2. Kor 5,14), rozhodováním (Fil 1,23). Přeneseně obklíčit (sevřít) město (Lk 19,43), hlídat někoho (Lk 22,63)


Obsáhlá definice:
V BK je napsáno, že nás váže Kristova láska. Co to znamená, že nás ‚váže‘ – a je tento překlad správný? Řecké slovo sunechó přeložené jako ‚váže‘ se používá v těchto případech:

1. SUŽOVAT NEMOCÍ- Nějaký nemocný člověk je sunechó (svázán, sužován…) nemocí (Mt 4,24; Lk 4,38; Sk 28,8)
2. VNITŘNÍ „SEVŘENÍ“ - Lidé jsou také sunechó strachem (Lk 8,27). Kristus byl sunechó zástupem, když se na něj tlačil a tísnil (Lk 8,45). Také byl ve svém nitru sunechó (svírán), když se „těšil“ na svůj křest na kříži (Lk 12,50). Také Pavel byl sunechó, když měl vnitřně rozdělený, zda je pro něj lepší zemřít, nebo dál žít (Fil 1,23)
3. OBKLÍČIT - Jeruzalém byl při obléhání sunechó nepřáteli (Lk 19,43)
5. HLÍDAT - Vojáci sunechó (hlídali) Ježíše (Lk 22,63)
6. ZACPAT UŠI – lidé si sunechó uši, když něco nechtěli slyšet (Sk 7,57)
7. PLNĚ SE VĚNOVAT – Pavel se plně věnoval (sunechó) kázání (Sk 18,5)