GRAFÉ - kremannumi
KREMANNUMI


→ ŘECKÉ SLOVO KREMANNUMI
Strongovo č.: 907
Původní změní: κρεμάννυμι (kremanumi)
Zařazení: sloveso
Význam: zavěsit, pověsit
Překlad (GRAFÉ): zavěsit, viset
Stručná definice: Pověsit (mlýnský kámen na krk (Mt 18,6), Ježíše na kříž (Sk 5,10.39) nebo - přeneseně - přikázání (Mt 22,40), tedy spočívat na něčem


Obsáhlá definice:
Řecké slovo κρεμάννυμι znamená doslova pověsit (mlýnský kámen na krk (Mt 18,6), člověka na kříž (Lk 23,39; Sk 5,30.39) nebo na kůl (Gal 3,13); viz také had zakousnutý (pověšený) na Pavlově ruce (Sk 28,4). V přeneseném významu také 'spočívat' - v Mt 22,40 Ježíš říká, že přikázáních 'miluj bližního' a 'miluj Boha' spočívá/je zavěšen celý starý zákon (tj. zákon a proroci)

Výskyty v Bibli:
"Kdo by však svedl k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve Mne – pro toho by bylo lepší, aby mu kolem jeho krku ZAVĚSILI těžký mlýnský kámen a byl potopen v mořské hlubině." (Mt 18,6)
"Na těchto dvou přikázáních je ZAVĚŠEN celý Zákon a Proroci." (Mt 22,40)
"Jeden z těch POVĚŠENÝCH zločinců se Mu rouhal: „Nejsi snad Kristus? Spas Sebe i nás!“" (Lk 23,39)
"Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, jehož jste zavraždili tím, že jste Ho POVĚSILI na dřevěný kříž. " (Sk 5,30)
"A my jsme svědci všeho, co udělal v oblasti Judska a Jeruzaléma. Oni Ho zavraždili – POVĚSILI Ho na dřevěný kříž." (Sk 10,39)
"Když barbaři uviděli, jak mu z ruky VISÍ to zvíře, říkali si mezi sebou: „Tento člověk je jistě vrah, který byl sice bezpečně dopraven z moře, ale Spravedlnost mu nedovolila žít.“" (Sk 28,4)
"Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, vždyť je psáno: ‚Prokletý je každý, kdo VISÍ na dřevě.‘" (Gal 3,13)