GRAFÉ - oxos
OXOS (ὄξος)


→ ŘECKÉ SLOVO CHOLÉ
Strongovo číslo: 3690
Původní změní: ὄξος, ους, τό (oxos)
Zařazení: podstatné jméno, rod střední
Význam: zkyslé víno (víno nízké kvality, k otupení bolesti)
Překlad (GRAFÉ): zkyslé víno
Stručná definice: Zkyslé víno (nízké kvality) k otupení bolesti (nabídnuto Ježíšovi na kříži)Obsáhlá definice:
V NZ se vyskytuje prakticky v jednom případě - nápoj zkyslého vína byl nabídnut Ježíšovi pro otupení bolesti (Mt 27,48; Mk 15,36; Lk 23,36; Jan 19,29.30). Jednalo se o jeden ze dvou nápojů, který mu byl nabídnut (srov. Mt 27,34 (cholé); Mk 15,23 (smurnidzó)


Použití v Bibli:
"A hned jeden z nich vyběhl, vzal houbu, naplnil ji ZKYSLÍM VÍNEM, vložil to na rákosovou hůl a dal Mu napít." (Mt 27,48)
"Přiběhl jeden člověk, namočil houbu do ZKYSLÉHO VÍNA, nasadil to na rákosovou hůl a dal Mu napít se slovy: „Nechte Ho, uvidíme, zda Ho přijde Eliáš sundat z kříže.“" (Mk 15,36) "Posmívali se mu také vojáci, kteří přistupovali a nabízeli Mu ZKYSLÉ VÍNO." (Lk 23,36) "Stála tam nádoba plná ZKYSLÉHO VÍNA. Naplnili tedy houbu tím ZKYSLÍM VÍNEM, nasadili to na yzop a podali Mu to k ústům. Když Ježíš okusil ZKYSLÉ VÍNO, řekl: „Je dokončeno.“ Sklonil hlavu a odevzdal Svého ducha." (Jan 19,29-30)