EU - řečtina
EU (εὖ)


→ ŘECKÉ SLOVO EU
Strongovo číslo: 2095
Původní změní: εὖ (eu)
Zařazení: příslovce
Význam: dobře
Překlad (GRAFÉ): dobře, dobro
Stručná definice: Dobře (ve smyslu prosperity, či morálního dobra)


Obsáhlá definice:
Mít se dobře (v LXX např. v Gn 12,13), prosperovat (Mt 25,21.23; Lk 19,17; Sk 15,29; Ef 6,3), někdy ve smyslu morálního dobra (Mk 14,7).


Použití v Bibli:
"Jeho pán mu řekl: ‚DOBŘE, dobrý a věrný otroku. Nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím. Vejdi do radosti svého pána.‘ ...Jeho pán mu řekl: ‚DOBŘE, dobrý a věrný otroku. Nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím. Vejdi do radosti svého pána.‘" (Mt 25,21.23) "Vždyť žebráky máte mezi sebou vždycky, a když budete chtít, můžete vůči nim vždycky udělat DOBRO." (Mk 14,7) "Řekl mu: ‚DOBŘE, dobrý otroku. Protože jsi byl věrný v nejmenší věci, budeš mít moc nad deseti městy.‘" (Lk 19,17) "Držte se dál od masa obětovaného modlám, krve, toho zardoušeného a smilstva. Uděláte DOBŘE, když se budete těmto věcem důsledně vyhýbat. Buďte silní!“" (Sk 15,29) "aby ti bylo DOBŘE a abys byl dlouhožijící na zemi.‘" (Ef 6,3)