TIKTÓ - řečtina
TIKTÓ (τίκτω)


→ ŘECKÉ SLOVO TIKTÓ
Strongovo číslo: 5088
Původní změní: τίκτω (tiktó)
Zařazení: sloveso
Význam: Porodit
Překlad (GRAFÉ): Porodit, rodit, narodit se, porod
Stručná definice: Porodit, rodit, narodit se, porod


Obsáhlá definice:
Porodit (v obecném smyslu), obvykle ve spojení s ženou (16x), přeneseně může "rodit" i chtivost (Jak 1,15), nebo země vegetaci (žid 6,7).Použití v Bibli (18 výskytů):
„PORODÍŠ syna a nazveš ho jménem: ‚Ježíš‘. On spasí Svůj lid z jeho hříchů." (Mt 1,21)
„ ‚Hle: Panna bude mít těhotenství a PORODÍ syna, a nazvou Ho jménem: ‚Immanuel‘, což se překládá: ‚Bůh s námi‘.“ (Mt 1,23)
„ale nepoznával ji, dokud nePORODILA svého prvorozeného syna.“ (Mt 1,25)
„Řekli: „Kde je ten NAROZENÝ judský král?“ (Mt 2,2)
„A hle: Otěhotníš a PORODÍŠ syna a nazveš Ho jménem: ‚Ježíš.‘“ (Lk 1,31)
„Alžbětě se naplnila doba k jejímu porodu. A PORODILA syna.“ (Lk 1,57)
„Když tam byli, stalo se, že se naplnily dny, aby PORODILA. A PORODILA svého prvorozeného syna, zavinula Ho do plenek a položila Ho do koryta pro krmení zvířat, protože pro něj nebylo místo v ubytovně pro pocestné.“ (Lk 2,6-7)
„Dnes se vám totiž v Městě Davidově NARODIL Spasitel, kterým je Kristus Pán.“ (Lk 2,11)
„Když žena RODÍ, má bolest, protože přišla její chvíle.“ (Jan 16,21)
„Vždyť je psáno: ‚Raduj se, neplodná, která neRODÍŠ, propukni v jásot a vykřikni.“ (Gal 4,27)
„Neboť země, která pije déšť (jenž na ni přichází) a RODÍ rostliny“ (žid 6,7)
„Chtíč pak otěhotní a PORODÍ hřích.“ (Jak 1,15)
„Byla v těhotenství a křičela, měla porodní bolesti a trápila se kvůli PORODU.“ (Zj 12,2)
„Drak se postavil před ženu, která měla PORODIT, aby mohl pohltit Dítě, jakmile Ho PORODIT.“ (Zj 12,2)
„A PORODILA syna mužského pohlaví, který měl pást všechny národy železnou holí.“ (Zj 12,5)
„A když drak uviděl, že byl shozen na zem, pronásledoval ženu, která POPRODILA to Dítě mužského pohlaví.“ (Zj 12,13)