HUPANDROS - řečtina
HUPANDROS (ὕπανδρος)


→ ŘECKÉ SLOVO HUPANDROS
Strongovo číslo: 5220
Původní změní: ὕπανδρος (hupandros)
Zařazení: přídavné jméno
Význam: vdaná, dosl. 'pod-manželová'
Překlad (GRAFÉ): vdaná(16x)
Stručná definice: Vdaná, dosl. 'pod-manželová'


Obsáhlá definice:
Označuje vdanou ženu. Toto přídavné jméno se skládá z předpony ὑπό (pod/podřízenost) a ἀνήρ (muž), tedy dosl. 'pod-manželová'. Použito pouze v Řím 7,2 jako legislavitvní přirovnání vdané ženy, která je "pod-manželem" a člověka "pod-hříchem."
Výskyty v Bibli (1x):
„Vždyť PROVDANÁ žena je vázána k živému muži zákonem.“ (Ř 7,2)
Slovník (Novotný):
Vdáni, vdáti se, vdávati se: původní význam vzdáti se, vydati se. *Manžel, manželka, manželství.