PEIRASMOS - řečtina
PEIRASMOS (πειρασμός)


→ ŘECKÉ SLOVO PEIRASMOS
Strongovo číslo: 3985
Původní změní: πειρασμός, οῦ, ὁ (peirasmos)
Zařazení: podstatné jméno, rod mužský
Význam: Pokušení, vyzkoušení, zkouška (spíše v negativním smyslu)
Překlad (GRAFÉ): Pokušení(39x)
Stručná definice: V překladu: zkouška, pokušení (zkouška s negativním úmyslem), v Biblickém smyslu se člověk může "dostat do pokušení", což patrně znamená, že má nad ním to pokušení moc a selže, ale Bůh dává vysvobozeníObsáhlá definice:
Pro hlubší studium viz sloveso peirasmos (πειράζω)

V překladu: zkouška, pokušení (zkouška s negativním úmyslem), v Biblickém smyslu se člověk může "dostat do pokušení", což patrně znamená, že má nad ním to pokušení moc:
„A (dosl.) 'nepřiveď nás do pokušení', ale vysvoboď nás od zlého.“ (Mt 6,13)
„Když na to místo přišel, řekl jim: „Modlete se, abyste nevešli do POKUŠENÍ.“ (Lk 22,40)
„Ti, kdo chtějí zbohatnout, upadají do POKUŠENÍ, pastí a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které lidi potápějí do zkázy a zatracení.“ (1. Tim 6,9)
„Pán ví, jak zbožného člověka vysvobodit z POKUŠENÍ“ (2. Pt 2,9)
Bůh ale může dát vysvobození:
„Nezachvátilo vás jiné POKUŠENÍ, než lidské. Věrný je Bůh, který nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti, ale s POKUŠENÍM vytvoří také únik z pokušení, abyste to mohli snést.“ (1. Kor 10,13
„Pán ví, jak zbožného člověka vysvobodit z POKUŠENÍ“ (2. Pt 2,9)Použití v Bibli (21 výskytů):
„A nenechej nás napospas POKUŠENÍ, ale vysvoboď nás od zlého.“ (Mt 6,13)
„Bděte a modlete se, abyste nevstoupili do POKUŠENÍ.“ (Mt 26,41)
„Bděte a modlete se, abyste nevešli do POKUŠENÍ.“ (Mk 14,38)
„Když ďábel naplnil všechna pokušení, odešel od Něho až do určitého času.“ (Lk 4,13)
„Semínka, která padla na skálu – to jsou ti, kteří když slyší, s radostí to slovo přijímají, ale nemají kořen. Ti na čas uvěří, ale v čas POKUŠENÍ odpadají.“ (Lk 8,13)
„A nenechej nás napospas POKUŠENÍ, ale vysvoboď nás od zlého.“ (Lk 11,4)
„Vy však jste ti, kteří jste se Mnou zůstali v Mých POKUŠENÍCH.“ (Lk 22,28)
„Když na to místo přišel, řekl jim: „Modlete se, abyste nevešli do POKUŠENÍ.“ (Lk 22,40)
„Řekl jim: „Proč spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nevešli do POKUŠENÍ.“ (Lk 22,46)
„Otročil jsem Pánu s veškerou vnitřní pokorou, slzami a POKUŠENÍMI, které mi nastaly v úkladech od Židů.“ (Sk 20,19)
„Nezachvátilo vás jiné POKUŠENÍ, než lidské. Věrný je Bůh, který nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti, ale s POKUŠENÍM vytvoří také únik z pokušení, abyste to mohli snést.“ (1. Kor 10,13)
„a v tomto vašem POKUŠENÍ mého těla jste mnou nepohrdli, ani jste mě nepoplivali, ale přijali jste mě jako Božího posla, jako Ježíše Krista.“ (Gal 4,14)
„Ti, kdo chtějí zbohatnout, upadají do POKUŠENÍ, pastí a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které lidi potápějí do zkázy a zatracení.“ (1. Tim 6,9)
„nezatvrzujte svou mysl jako v den provokování – v ten den POKUŠENÍ na poušti“ (žid 3,8)
„Moji bratři a sestry, považujte za největší radost, když upadáte mezi rozmanitá POKUŠENÍ s vědomím“ (Jak 1,2)
„Blahoslavený muž, který snese POKUŠENÍ,“ (Jak 1,12)
„Pokud to bude nutné, budete mít velký smutek v různorodých POKUŠENÍCH,“ (1. Pt 1,6)
„Milovaní, nebuďte překvapeni tím požárem POKUŠENÍ mezi vámi, který vám nastává – jakoby nastalo něco podivného.“ (1. Pt 4,12)
„Pán ví, jak zbožného člověka vysvobodit z POKUŠENÍ“ (2. Pt 2,9)
„Protože jsi zachoval slovo Mojí vytrvalosti, také Já tebe zachovám v čase POKUŠENÍ,“ (Zj 3,10)