AMETANOÉTOS - řečtina
AMETANOÉTOS (ἀμετανόητος)


→ ŘECKÉ SLOVO AMETANOÉTOS
Strongovo číslo: 279
Původní změní: ἀμετανόητος, ον (ametanoétos)
Zařazení: přídavné jméno
Význam: nebýt změněné mysli, nelitovaný, nenapravený, nekající
Překlad (GRAFÉ): nezměnit v lítosti myšlení
Stručná definice: nekající; mít myšlení, které se nemění prostřednictvím lítosti nad zlemPodstatné jméno μετάνοια (matanoia), v překladu: v lítosti změnit myšlení,
od toho je odvozeno sloveso μετανοέω (metanoeó), v překladu: změnit v lítosti myšlení),
od tohoto slova je odvozeno i ἀμετανόητος (ametanoetos), v překladu: ne-změnit v lítosti myšlení.

Z předpony a (ἀ - v překladu: opak, negace) + meta (μετά - v překladu: změnit) + noeó (νοέω – v překladu: mysl, myšlení), tedy být poslán k oznámení dobrých zpráv.

Obsáhlá definice:
Řecké slovo se používá jako přídavné jméno (nekající, nenapravený) ke slovesu μετανοέω (metanoeó).


Použití v Bibli (1x v Bibli):
„Ale podle tvojí tvrdosti a toho, že NEZMĚNÍŠ v lítosti MYŠLENÍ svojí mysli, si shromažďuješ Boží hněv ke dni hněvu a zjevení Božího spravedlivého soudu. On odplatí každému člověku podle jeho skutků.“ (Ř 2,5)