PARASKEUAZÓ - řečtina
PARASKEUAZÓ (παρασκευάζω)


→ ŘECKÉ SLOVO PARASKEUAZÓ
Strongovo číslo: 3903
Původní změní: παρασκευάζω (paraskeuazó)
Zařazení: sloveso
Význam: připravit, nachystat
Překlad (GRAFÉ): připravit se (4x)
Stručná definice: Připravit se, nachystat


Příbuzná slova:
παρασκευάζω (paraskeuazó), v překladu: připravit se, nachystat
παρασκευή (paraskeué), v překladu: den přípravy (před sobotu, tj. pátek)Obsáhlá definice:
Z předpony παρά (para, v překladu: od, z) a skeuazó (připravit se).


Výskyty v Bibli (4x):
"Petr byl velmi hladový a chtěl se najíst. Když mu PŘIPRAVOVALI jídlo, padl na něj úžas." (Sk 10,10)
"Vždyť pokud by polnice vydala nejasný zvuk, kdo se bude PŘIPRAVOVAT k válce?" (1. Kor 14,8)
"Neboť znám vaše odhodlání, kvůli kterému se vámi chlubím u obyvatel Makedonie, totiž že Achaja je k tomu PŘIPRAVENA už od loňska. A vaše aktivita podnítila většinu z nich. Posíláme tyto bratry, aby po této stránce nebylo vyprázdněno naše chlubení na vás – totiž že byli PŘIPRAVENI, jak jsem říkal." (2.Kor 9,2-3)


Slovník (-):