BIA - řečtina
BIA (βία)


→ ŘECKÉ SLOVO BIA
Strongovo číslo: 970
Původní změní: βία, ας, ἡ (bia)
Zařazení: podstatné jméno, rod řenský
Význam: vyvíjet sílu, až násilí, nápor
Překlad (GRAFÉ): násilí(3x), nápor(1x)
Stručná definice: Vyvíjet velkou sílu, někdy až násilí.
Příbuzná slova:
βία (bia), v překladu: násilí, nápor
βίαζομαι (biazdomai), v překladu: usilovné draní
βίαιος (biaisos), v překladu: prudký (vítr)
βιαστής (biastés), v překladu: (ten) usilovně deroucí.Obsáhlá definice:
Řecké slovo βία označuje násilí (Sk 5,26; 21,35), ale i nápor (loď se začala borit pod náporem (Sk 27,41) mořských vln).
Odvozené přídavné jméno βίαιος se používá pro označení prudkého/silného větru při letnicích (Sk 2,2).
Odvozené sloveso βίαζομαι se používá v Mt 11,12 a Lk 16,16 při popisu toho, že Boží království je vystavováno nátlaku/velké síle ze strany lidí, kteří se do něj "derou" - a tito lidé se ho zmocní ("ti deroucí" v Mt 11,12 (βιαστής):
„Avšak ode dnů Jana Křtitele až dosud je nebeské království vystavováno USILOVNÉMU DRANÍ, a ti, kteří se do něj USILOVNĚ DEROU, se ho zmocní.“ (Mt 11,12)
Výskyty v Bibli (4x):
„Tehdy odešel velitel chrámové stráže se služebníky, aby je přivedli. Ale bez NÁSILÍ, neboť se báli lidu, aby je neukamenovali.“ (Sk 5,26)
„Když se Pavel ocitl na schodišti, stalo se, že ho kvůli NÁSILÍ zástupu museli vojáci nést“ (Sk 21,35)
„Ale přišel velitel vojska Lysias a s velkým NÁSILÍM ho odvedl z dosahu našich rukou.“ (Sk 24,7)
„Když ale dorazili na mělčinu, plavidlo narazilo na dno. Příď lodi uvízla a zůstala nehybná, zatímco záď lodi se začala bortit pod NÁPOREM mořských vln.“ (Sk 27,41)Slovník:
-