BIAISOS - řečtina
BIAISOS (βίαιος)


→ ŘECKÉ SLOVO BIAISOS
Strongovo číslo: 972
Původní změní: βίαιος, α, ον (biaios)
Zařazení: přídavné jméno
Význam: silný, prudký, deroucí se
Překlad (GRAFÉ): prudký(1x)
Stručná definice: Vyvíjet velkou sílu, drát se, být prudký.
Příbuzná slova:
βία (bia), v překladu: násilí, nápor
βίαζομαι (biazdomai), v překladu: usilovné draní
βίαιος (biaisos), v překladu: prudký (vítr)
βιαστής (biastes), v překladu: (ten) usilovně deroucí.Obsáhlá definice:
Řecké slovo βία označuje násilí (Sk 5,26; 21,35), ale i nápor (loď se začala borit pod náporem (Sk 27,41) mořských vln).
Odvozené přídavné jméno βίαιος se používá pro označení prudkého/silného větru při letnicích (Sk 2,2).
Odvozené sloveso βίαζομαι se používá v Mt 11,12 a Lk 16,16 při popisu toho, že Boží království je vystavováno nátlaku/velké síle ze strany lidí, kteří se do něj "derou" - a tito lidé se ho zmocní ("ti deroucí" v Mt 11,12 (βιαστής):
„Avšak ode dnů Jana Křtitele až dosud je nebeské království vystavováno USILOVNÉMU DRANÍ, a ti, kteří se do něj USILOVNĚ DEROU, se ho zmocní.“ (Mt 11,12)
Výskyty v Bibli (1x):
„A najednou nastal z nebe zvuk jakoby přicházejícího PRUDKÉHO větru a naplnil celý dům, kde seděli.“ (Sk 2,2)


Slovník:
-