BIAZO - řečtina
BIAZO (βίαζομαι)


→ ŘECKÉ SLOVO BIAZO
Strongovo číslo: 971
Původní změní: βίαζομαι (biazomai)
Zařazení: sloveso
Význam: usilovně vyvíjet nátlak, sílu, drát se
Překlad (GRAFÉ): usilovně se drát(2x)
Stručná definice: Vyvíjet velkou sílu, někdy až násilí.
Příbuzná slova:
βία (bia), v překladu: násilí, nápor
βίαζομαι (biazdomai), v překladu: usilovné draní
βίαιος (biaisos), v překladu: prudký (vítr)
βιαστής (biastés), v překladu: (ten) usilovně deroucí.Obsáhlá definice:
Řecké slovo βία označuje násilí (Sk 5,26; 21,35), ale i nápor (loď se začala borit pod náporem (Sk 27,41) mořských vln).
Odvozené přídavné jméno βίαιος se používá pro označení prudkého/silného větru při letnicích (Sk 2,2).
Odvozené sloveso βίαζομαι se používá v Mt 11,12 a Lk 16,16 při popisu toho, že Boží království je vystavováno nátlaku/velké síle ze strany lidí, kteří se do něj "derou" - a tito lidé se ho zmocní ("ti deroucí" v Mt 11,12 (βιαστής):
„Avšak ode dnů Jana Křtitele až dosud je nebeské království vystavováno USILOVNÉMU DRANÍ, a ti, kteří se do něj USILOVNĚ DEROU, se ho zmocní.“ (Mt 11,12)
Výskyty v Bibli (2x):
„Avšak ode dnů Jana Křtitele až dosud je nebeské království vystavováno USILOVNÉMU DRANÍ, a ti, kteří se do něj usilovně derou, se ho zmocní.“ (Mt 11,12)
„Zákon a Proroci až do Jana – od tehdy je kázáno evangelium Božího království a každý se do něj USILOVNĚ DERE.“ (Lk 16,16)Slovník:
-