ENNNOMOS - řečtina
ENNNOMOS (ἔννομος, ον)


→ ŘECKÉ SLOVO ENNNOMOS
Strongovo číslo: 1772
Původní změní: ἔννομος, ον (ennomos)
Zařazení: přídavné jméno
Význam: legální, zákonný, podle zákona
Překlad (GRAFÉ): zákonný(2x)
Stručná definice: dosl.'v-zákoně', tedy legální, zákonný, podle zákonaZ předpony en (ἐν) v překladu: v, uvnitř + slova nomos (νόμος), v překladu: zákon. Tedy: zákonný, patřící zákonně.

Příbuzná slova:
νόμος (nomos), v překladu: zákon, princip
ἔννομος (ennomos), v překladu: zákonný
ἀνομία (anomia), v překladu: proti-zákonnost
ἄνομος (anomia), v překladu: proti-zákonní.Obsáhlá definice:
Pozn. ZDE klikni pro studium frází V ZÁKONĚ, POD ZÁKONEM, BEZ ZÁKONA... apod.

V překladu: zákonný, konající se podle zákona, viz:
"Pokud však požadujete něco mimo to, bude to vyřešeno v ZÁKONNÉM shromáždění." (Sk 19,39)
Přeneseně je křesťan zákonně (podle zákona) vázán ke Kristu:
"Protizákonným lidem jsem se stal jakoby protizákonným člověkem (nejsem však protizákonným vůči Bohu, ale jsem zákonným vůči Kristu), abych získal protizákonné lidi."(1.Kor 9,21)Výskyty v Bibli (2x):
"Pokud však požadujete něco mimo to, bude to vyřešeno v ZÁKONNÉM shromáždění." (Sk 19,39)
"Protizákonným lidem jsem se stal jakoby protizákonným člověkem (nejsem však protizákonným vůči Bohu, ale jsem zákonným vůči Kristu), abych získal protizákonné lidi."(1.Kor 9,21)


Slovník: