NEPHROS - řečtina
NEPHROS (νεφρός)


→ ŘECKÉ SLOVO NEPHROS
Strongovo číslo: 3510
Původní změní: νεφρός, οῦ, ὁ (nephros)
Zařazení: podstatné jméno, rod mužský
Význam: Dosl. ledviny, přeneseně: centrum emocí, svědomí (emoce vnitřního člověka)
Překlad (GRAFÉ): Pocity (1x)


Stručná definice: Z předpony εὖ (dobrý) a slova σπλάγχνα (pozitivní emoce, pocit), tedy dobro-pocitný, být pozitivního pocitu vůči někomuPříbuzná slova:
σπλάγχνα (splagchnon, v překladu: vnitřnosti, city, pocity)
σπλαγχνίζομαι (splagchnizomai, sloveso odvozené ze slova výše, v překladu: 'pociťovat' 'citovat' (být pohnut soucitem)

Z těchto slov jsou odvozeny:
πολύσπλαγχνος (poluspagchnos, předpona: poly (mnoho, zesílení) a σπλάγχνα (viz výše: city, pocity), tedy silné pocity)
εὔσπλαγχνος (eusplagchnos, předpona: eu (dobrý, dobře) a σπλάγχνα (viz výše: city, pocity), tedy dobro-pocitný)

Slova podobného významu:
νεφρός (nephros, v překladu: ledviny, pocity)
Obsáhlá definice:
V NZ pouze na jednom místě, a to ve Zj 2,23, kde je napsáno, že Bůh zkoumá srdce i ledviny (přeneseně: mysl (srdce je centrum emocí, viz ZDE) i pocity), tedy že Bůh zkoumá "do morku kosti" (od myšlenek až po nejniternější pocity).

Tato fráze (že Bůh zkoumá srdce i pocity) je použita na více místech SZ (Ž 7,10; Jer 11,20; 17,10) a ve SZ je tam použito hebrejské slovo kilyah, které odkazuje jak na ledviny jakožto orgán (Lv 3,4; Ž 139,13 ...), tak i na niternou (emocionální) součást člověka, např:
"Toho já uvidím při sobě; mé oči jej budou vidět a ne cizí. LEDVINY v mém klíně po tom prahnou." (Job 19,27)
"Moje LEDVINY jásají, když tvoje rty mluví, co je správné." (Př 23,16)
"Budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní moje LEDVINY." (Ž 16,7)

Výskyty v Bibli (1x):
„A její děti zabiji ve smrti. A všechny církve poznají, že Já jsem Ten, který zkoumá myšlení i POCITY. A každému z vás dám odplatu podle jeho skutků.“ (Zj 2,23)Slovník (Novotný):
Stč. vnitřní část těla, nazývaná zevně bedra, obsahující ledviny, játra a slezinu. Podle Sk 2:30 domnělé sídlo rozplozování. V přeneseném smyslu jsou l. právě tak jako srdce obrazem toho nejvnitrnějšího v člověku. Kral. pak překládají 1., jež zkušuje Hospodin [Jr 11:20 ; Jr 17:10 ; Jr 20:12; Ž 7:10 ; Ž 26:2]. L. je podle sz psychologie sídlem počitků [Ž 73:21; Př 23:16; Jb 19:27], myšlení a svědomí [Jr 12:2; Ž 16:7 ; Ž 139:13].