EKGAMISKÓ - řečtina
EKGAMISKÓ (ἐκγαμίσκω)


→ ŘECKÉ SLOVO EKGAMISKÓ
Strongovo číslo: 1548
Původní změní: ἐκγαμίσκω (ekgamiskó)
Zařazení: sloveso
Význam: vdát se, oženit se
Překlad (GRAFÉ): vdát se(1x)
Stručná definice: vdát se, oženit se. Toto slovo (ἐκγαμίσκονται) je součástí některých rukopisů verše Lk 20,34, u jiných je použito γαμίσκω (gamisko), v překladu: vdtát se (obvykle dceru určitému muži)
.

Příbuzná slova:
γαμέω (gameó), v překladu: provdat, oženit se
γαμίσκω (gamisko), v překladu: vdtát se (obvykle dceru určitému muži)
ἐπιγαμβρεύω (epigambreuo), v překladu: oženit se, vzít si za ženu
ἐκγαμίσκω (ekgamiskó), v překladu: provdat

γάμος (gamos), v překladu: svatba, sezdání, manželství
ἄγαμος (agamos), v překladu: neoženěný, "neoženěnec"Obsáhlá definice:
Provdat, ve smyslu: provdat svoji dceru určitému muži (viz výskyty tohoto slova).
Výskyty v Bibli (1x):
„Ježíš jim řekl: „Potomci tohoto věku se žení a VDÁVAJÍ.“ (Lk 20,34)Slovník (Novotný):
Vdáni, vdáti se, vdávati se: původní význam vzdáti se, vydati se. *Manžel, manželka, manželství.