EPIGAMBREUÓ - řečtina
EPIGAMBREUÓ (ἐπιγαμβρεύω)


→ ŘECKÉ SLOVO EPIGAMBREUÓ
Strongovo číslo: 1918
Původní změní: ἐπιγαμβρεύω (epigrambreuó)
Zařazení: sloveso
Význam: oženit se, oženit se s ženou po svém zemřelém bratrovi
Překlad (GRAFÉ): oženit se(1x)
Stručná definice: oženit se, oženit se s ženou po svém zemřelém bratrovi
.

Příbuzná slova:
γαμέω (gameó), v překladu: provdat, oženit se
γαμίσκω (gamisko), v překladu: vdtát se (obvykle dceru určitému muži)
ἐπιγαμβρεύω (epigambreuo), v překladu: oženit se, vzít si za ženu
ἐκγαμίσκω (ekgamiskó), v překladu: provdat

γάμος (gamos), v překladu: svatba, sezdání, manželství
ἄγαμος (agamos), v překladu: neoženěný, "neoženěnec"Obsáhlá definice:
Oženit se, v NZ použito pouze na jednom místě (Mt 22,24), kde to znamená oženit se s ženou po svém zemřelém bratrovi
Výskyty v Bibli (1x):
„Mistře, Mojžíš řekl: ‚Pokud by někdo zemřel a neměl děti, jeho bratr se OŽENÍ s jeho ženou, a tak jeho bratru zajistí potomka.‘“ (Mt 22,24)Slovník (Novotný):
Vdáni, vdáti se, vdávati se: původní význam vzdáti se, vydati se. *Manžel, manželka, manželství.