TELEIOSIS - řečtina
TELEIOSIS (τελείωσις)


→ ŘECKÉ SLOVO TELEIOSIS
Strongovo číslo: 5050
Původní změní: τελείωσις (teleiosis)
Zařazení: podstatné jméno, rod ženský
Význam: dokončení, dokonalost, s důrazem na směřování k dokonalosti/dokončení
Překlad (GRAFÉ): dokončit(1x), dokonalost(1x)


Stručná definice: dokončení, dokonalost, s důrazem na směřování k dokonalosti/dokončení


Příbuzná slova:
τέλειος (teleois), v překladu: dokonalý, dospělý, vyzrálý
τελειότης (teleiotes), v překladu: dospělost, vyzrálost
τελειόω (teleioo), v překladu: dokonat, udělat dokonalým
τελείως (teleios), v překladu: dokonale
τελείωσις (teleiósis), v překladu: dokonalost
τελειωτής (teleiotes), v překladu: dokončovatel
τελεσφορέω (telesphoreo), v překladu: nést dokonalé ovoce
τελευτάω (teleutao), v překladu: zemřít
τελευτή (teleuté), v překladu: smrt
τελέω (teleó), v překladu: dokončit, dovést do konce, vykonat
τέλος (telos), v překladu: konec, cíl, daňObsáhlá definice:
Dokončení, dokonalost, s důrazem na směřování k dokonalosti/dokončení. Ze slova τελειόω (teleioo), v překladu: dokonat, udělat dokonalým, naplnit.
Výskyty v Bibli (2x):
„A blahoslavená, která uvěřila, protože bude DOKONČENO to, co jí bylo řečeno od Pána.“ (Lk 1,45)
„Pokud by byla DOKONALOST skrze levitské kněžství – vždyť lid k je tomu kněžství zavázán zákonem – proč by bylo ještě potřeba, aby povstal rozdílný kněz – podle řádu Melchisedechova – a nebyl jmenován podle řádu Áronova?“ (žid 7,11)
Slovník (-):
-