TELEUTE - řečtina
TELEUTE (τελευτή)


→ ŘECKÉ SLOVO TELEUTE
Strongovo číslo: 5054
Původní změní: τελευτή (teleuté)
Zařazení: podstatné jméno, rod ženský
Význam: dokončení, smrt (uzavření života)
Překlad (GRAFÉ): smrt(1x)


Stručná definice: dokončení, smrt (uzavření života)


Příbuzná slova:
τέλειος (teleois), v překladu: dokonalý, dospělý, vyzrálý
τελειότης (teleiotes), v překladu: dospělost, vyzrálost
τελειόω (teleioo), v překladu: dokonat, udělat dokonalým
τελείως (teleios), v překladu: dokonale
τελείωσις (teleiósis), v překladu: dokonalost
τελειωτής (teleiotes), v překladu: dokončovatel
τελεσφορέω (telesphoreo), v překladu: nést dokonalé ovoce
τελευτάω (teleutao), v překladu: zemřít
τελευτή (teleuté), v překladu: smrt
τελέω (teleó), v překladu: dokončit, dovést do konce, vykonat
τέλος (telos), v překladu: konec, cíl, daňObsáhlá definice:
Dokončení, smrt (uzavření života). Ze slova τέλος (telos), v překladu: konec, cíl, daň
Výskyty v Bibli (1x):
„A byl tam až do doby, než Herodes ZEMŘEL, takže se naplnilo to, co bylo řečeno Pánem skrze proroka: ‚Z Egypta jsem povolal Svého syna.‘Slovník (-):
-