TELESPHOREÓ - řečtina
TELESPHOREÓ (τελεσφορέω)


→ ŘECKÉ SLOVO TELESPHOREÓ
Strongovo číslo: 5052
Původní změní: τελεσφορέω (telesphoreó)
Zařazení: sloveso
Význam: přinášet dokonalé ovoce
Překlad (GRAFÉ): přinášet dokonalé/dozrálé ovoce(1x)


Stručná definice: přinášet dokonalé/dozrálé ovoce


Příbuzná slova:
τέλειος (teleois), v překladu: dokonalý, dospělý, vyzrálý
τελειότης (teleiotes), v překladu: dospělost, vyzrálost
τελειόω (teleioo), v překladu: dokonat, udělat dokonalým
τελείως (teleios), v překladu: dokonale
τελείωσις (teleiósis), v překladu: dokonalost
τελειωτής (teleiotes), v překladu: dokončovatel
τελεσφορέω (telesphoreo), v překladu: nést dokonalé ovoce
τελευτάω (teleutao), v překladu: zemřít
τελευτή (teleuté), v překladu: smrt
τελέω (teleó), v překladu: dokončit, dovést do konce, vykonat
τέλος (telos), v překladu: konec, cíl, daňObsáhlá definice:
Přinášet dokonalé/dozrálé ovoce(1x). Ze slova τέλος (telos), v překladu: konec, cíl, dokončení a slovesa φορέω (přinášet, nést).
Výskyty v Bibli (1x):
„Semínka, která padla mezi trní – to jsou ti, kteří slyší; a pod starostmi, bohatstvím a smyslnými touhami života jdou svou cestou a jsou udušeni; nePŘINÁŠÍ DOKONALÉ OVOCE“ (Lk 8,14)"Slovník (-):
-