Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Janova 1Úvod

1Oznamuji vám to, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme našima očima viděli, na co jsme se dívali a čeho se naše ruce dotýkaly, ohledně Slova života; a ten Život byl zjeven.2Viděli jsme Ho, svědčíme a oznamujeme vám věčný život, který byl u Otce, a byl nám zjeven.3Co jsme viděli a slyšeli, to oznamujeme i vám, abyste i vy měli společenství s námi. A naše společenství je s Otcem a s Jeho Synem Ježíšem Kristem.4A toto vám píšeme, aby vaše radost byla naplněna.

Chození ve světle

5A toto je poselství, které jsme od Něj slyšeli, a oznamujeme vám ho: ‚Bůh je světlo a není v Něm žádná tma.‘6Pokud říkáme, že s Ním máme společenství, a chodíme v temnotě – lžeme a nekonáme pravdu.7Pokud však chodíme ve světle, jako je On ve světle, máme vzájemné společenství a krev Ježíše Krista, Jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.8Pokud říkáme, že nemáme hřích, sami sebe svádíme na scestí a není v nás pravda.9Pokud vyznáváme své hříchy, On je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od každé nespravedlnosti. 10Pokud říkáme, že jsme nezhřešili, děláme z Něj lháře a není v nás Jeho slovo.