Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Timoteovi 3Rady pro správce církve

1Důvěryhodné je toto slovo: Kdo chce dosáhnout správcovství církve, touží po dobré práci.2Je zapotřebí, aby správce církve byl bez vady, manžel jedné ženy, zdravého úsudku, měl sebeovládání, byl spořádaný, pohostinný, schopný učit,3ne pijan vína, útočné povahy, ale mírný, mírumilovný, bez lásky k penězům.4Má dobře a příkladně vést svou domácnost a mít děti v podřízenosti s veškerou důstojností.5Vždyť pokud někdo neumí příkladně vést svou domácnost – jak se postará o Boží církev?6Neměl by nedávno uvěřit, aby se nestal nafoukaným, čímž by upadl do ďáblova odsouzení.7Je zapotřebí, aby měl dobré svědectví od těch, kteří jsou mimo církev, aby neupadl do urážek a ďáblovy pasti.
8Podobně diakoni jsou důstojní, nejsou dvojjazyční, nevěnují se mnohému pití vína, nejsou ziskuchtiví9a ať se s čistým svědomím drží tajemství víry. 10Avšak ať jsou nejprve vyzkoušeni, a teprve potom – pokud jsou bez viny – ať slouží. 11Stejně tak i ženy v této službě – ať jsou důstojné, ne ďábelské, ať mají zdravý úsudek a jsou ve všem věrné. 12Diakoni ať jsou manželé jedné ženy, dobře a příkladně vedou děti a svou domácnost. 13Když budou dobře sloužit, získají dobré postavení a velkou důvěru ve víře, která je v Ježíši Kristu.
14Toto ti píši a doufám, že k tobě brzy přijdu. 15Kdybych se však zpozdil, chci, abys věděl, jak je potřeba si počínat v Božím domě – což je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. 16Velké tajemství zbožného chování je nepochybně v tomto: Bůh, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v Duchu, byl viděn od andělů, kázán mezi pohany, ve světě mu lidé uvěřili a povstal ve slávě.