Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Zjevení 3List do Sard

1Andělu církve v Sardách piš: ‚Toto říká Ten, který má sedm Božích duchů a sedm hvězd: Znám tvoje skutky: totiž že máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý.2Buď bdělý a upevni to, co ještě zůstává a je na umření. Neboť jsem neshledal, že tvoje skutky jsou před Mým Bohem naplněné.3Vzpomeň si tedy na to, co jsi přijal a slyšel – a drž se toho a v lítosti změň myšlení. Pokud nebudeš bdít, přijdu jako zloděj a jistě nebudeš vědět, v jakou chvíli na tebe přijdu.4Ale máš v Sardách několik jmen, která nezašpinila svoje roucha – a budou se Mnou chodit v bílém, protože jsou toho hodni.
5Ten, kdo dobývá vítězství, bude oblečen do bílého roucha. A jeho jméno jistě nevymažu z knihy života; a jeho jméno vyznám před Svým Otcem a před Jeho anděly.6Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím.‘

List do Filadelfie

7Andělu církve ve Filadelfii piš: ‚Toto říká Ten svatý a pravdivý, který má Davidův klíč. On otvírá – a nikdo nezavře; a On zavře – a nikdo neotevře.8Znám tvoje skutky. Hle: Umístil jsem před tebe otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít. Neboť máš malou moc, ale zachoval jsi Moje slovo a nezapřel jsi Moje jméno.9Hle: Dávám ti ze satanovy synagogy ty, kteří si říkají ‚Židé‘, ale nejsou, ale lžou. Hle: Způsobím jim, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama a poznají, že jsem si tě zamiloval. 10Protože jsi zachoval slovo Mojí vytrvalosti, také Já tebe zachovám v čase pokušení, které má přijít na celý obydlený svět, ve kterém budou pokoušeni lidé bydlící na zemi. 11Hle: Přijdu rychle. Drž se pevně toho, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze.
12Toho, kdo dobývá vítězství, udělám sloupem v chrámu Mého Boha a již z něho jistě nevyjde. A napíšu na něj jméno Mého Boha, jméno města Mého Boha (nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od Mého Boha) a Moje nové jméno. 13Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím.‘

List do Laodiceje

14Andělu církve v Laodiceji piš: ‚Toto říká Amen, ten Věrný a Pravdivý, vládce Božího stvoření: 15Znám tvoje skutky, že nejsi ani studený, ani horký. Ó, kéž bys byl studený anebo horký! 16Ale tak, že jsi vlažný – ani horký, ani studený – chystám se tě vyzvracet ze Svých úst. 17Protože říkáš: ‚Jsem bohatý a zbohatl jsem. A nic nepotřebuji.‘ A nevnímáš, že jsi udřený, žalostný, žebravý, slepý a nahý. 18Radím ti: Kup ode Mě zlato ohněm pročištěné, abys zbohatl; bílý plášť, aby ses oblékl a nebyla vidět hanba tvojí nahoty; a oční mast k pomazání tvých očí, abys viděl. 19Koho mám rád, toho usvědčuji a výchovně trestám. Proto buď aktivní a v lítosti změň myšlení. 20Hle: Stojím u dveří a tluču. Kdo uslyší Můj hlas a otevře dveře – k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on bude večeřet se Mnou.
21Tomu, kdo dobývá vítězství, dám sedět se Mnou na Mém trůnu, jako jsem i Já dobyl vítězství a usedl s Mým Otcem na Jeho trůn. 22Kdo má uši, slyš, co Duch říká církvím.‘