Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Titovi 1Úvod

1Pavel, Boží otrok a apoštol Ježíše Krista podle víry vyvolených Božích lidí a poznání pravdy, která je podle zbožného chování,2jež je založeno na naději věčného života. To slíbil před věčnými věky pravdomluvný Bůh.3Ve Svém čase zjevil Své slovo v kázání, které mi bylo svěřeno podle příkazu našeho Spasitele, Boha.4Píši Titovi, mému legitimnímu dítěti podle společné víry: Milost a pokoj od Boha Otce a našeho Spasitele Pána Ježíše Krista.

Ustanovení starších

5Nechal jsem tě na Krétě kvůli tomu, abys dal do pořádku to, co zbývá, a ustanovil v každém městě starší – jak jsem ti přikázal.6Starším může být jen ten, kdo je bez viny, muž jedné manželky, který má věřící děti, není v obvinění z rozhazovačnosti či nepoddajnosti.7Je zapotřebí, aby byl správce církve jako Boží služebník bez viny, ne samolibý, neměl sklon k hněvu, nebyl pijan vína, neměl útočnou povahu ani nebyl ziskuchtivý.8Ale má být pohostinný, dobromilující, má mít sebeovládání, být spravedlivý, zbožný a má mít silnou vůli.9Pevně se drž věrného vyučování slova, abys byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém vyučování, tak i usvědčovat ty, kteří mluví proti Bohu.

Varování před bezbožnými lidmi

10Vždyť existuje mnoho nepoddajných lidí, kteří vedou zbytečné debaty a jsou podvodníci – hlavně ti z obřezaných. 11Takovým lidem je potřeba zavřít pusu. Ti zpřevracejí celé domácnosti a vyučují zbytečnosti kvůli hanebnému zisku. 12Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: ‚Kréťané jsou vždy lháři, zlá divoká zvěř, lenivá břicha.‘ 13Toto svědectví je pravdivé. Z toho důvodu je přísně napomínej, aby byli zdraví ve víře. 14Ať nevěnují pozornost židovským vymyšleným legendám a lidským přikázáním, které je odvracejí od pravdy. 15Čistým je všechno čisté, avšak znečištěným a nevěřícím není čisté nic; místo toho mají znečištěnou svou mysl a svědomí. 16Vyznávají, že znají Boha, ale svými skutky Ho zapírají. Jsou odporní, neposlušní a neosvědčení k jakémukoli dobrému skutku.