Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.Korintským 10Pavel obhajuje svoji službu

1Já sám, Pavel, vás vybízím skrze Kristovu mírnost a tichost, , který jsem před vaší tváří (mezi vámi) mírný, ale ve vaší nepřítomnosti jsem k vám odvážný:2Prosím vás však za to, abych nemusel – až budu přítomen – jednat s odvážnou smělostí (kterou považuji za odvahu) vůči některým, kteří nás považují za ty, kteří chodí jakoby podle těla.3Vždyť v těle chodíce, nevykonáváme vojenskou službu podle těla.4Neboť naše zbraně při tomto válečném tažení nejsou tělesné, ale jsou mocné od Boha pro boření pevností,5bourání přemýšlení a každé výšiny vyvyšující se proti poznání Boha, a pro uvádění do zajetí každé myšlenky do poslušnosti Krista;6přitom jsme připraveni potrestat veškerou neposlušnost, jakmile bude vaše poslušnost naplněna.
7Hledíte jen na to, co máte před tváří. Pokud je někdo o sobě přesvědčen, že je Kristův, počítá zase s tím, že jako je on Kristův, tak jsme i my Kristovi.8Vždyť i kdybych se sebevíc něčím chlubil ohledně naší autority (jež nám byla dána Pánem k budování, a ne k boření), nebudu se stydět.9Nechci však, aby to vypadalo, jako bych vás skrze dopisy zastrašoval. 10Vždyť jak říkají někteří lidé: Jeho dopisy jsou závažné a silné, ale přítomnost jeho těla je slabá a jeho slovo je ubohé. 11Takový člověk ať počítá s tím, že jací jsme ve slově skrze psaní dopisů (když jsme nepřítomni), takoví také budeme ve skutku.
12Vždyť my se neodvažujeme s nimi srovnávat nebo se porovnávat s některými z těch, kteří doporučují sami sebe. Ale oni se měří sami se sebou, porovnávajíce se s těmi, kteří nic nechápou. 13My se však nebudeme bez míry chlubit, ale budeme se chlubit podle míry oblasti, kterou nám odměřil Bůh, abychom dosáhli až také k vám. 14Vždyť se nevypínáme nad míru, jako bychom k vám nedosahovali (vždyť jsme v Kristově evangeliu přišli až k vám). 15Nechlubíme se bez míry cizí namáhavou prací. Avšak máme naději, že se při růstu vaší víry prodlouží naše oblast působnosti mezi vámi do nadměrné velikosti,16abychom kázali evangelium mimo vaše území; a i tak nebudeme připraveni se chlubit v tom, co je v oblasti druhých. 17Ale kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. 18Vždyť osvědčený není ten, kdo doporučuje sám sebe, ale ten, koho doporučuje Pán.