Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
3.JanovaÚvod

1, starší, píšu: Milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravdě.2Milovaný, modlím se ohledně toho, abys ve všem prospíval a byl zdráv tak, jak prospívá tvoje duše.3Neboť jsem se velmi zaradoval, když přišli bratři a dosvědčili tvoji věrnost pravdě, tedy jak chodíš v pravdě.4Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti chodí v pravdě.

Upozornění ohledně bratrů

5Milovaný, děláš to věrně, když něco dobrého děláš vůči bratrům a hostům.6Ti před církví vydali svědectví o tvojí lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to sluší vůči Bohu.7Neboť pro Jméno vyšli a nevzali si nic od pohanů.8Proto jsme povinni takové lidi přijímat, abychom se stali spolupracovníky pravdy. 9Něco jsem jižvaší církvi napsal, ale Diotrefés, který miluje to, když je mezi nimi první, nás nepřijímá. 10Proto pokud přijdu, připomenu jeho skutky, které dělá – mluví zlé řeči a říká vůči nám nesmysly. A nestačí mu jen toto, ale sám nepřijímá bratry, a těm, kteří je chtějí přijímat, brání a vylučuje je z církve.
11Milovaný, nenapodobuj to, co je špatné, ale napodobuj to, co je dobré. Ten, kdo dělá dobré věci, je z Boha; a ten, kdo dělá špatné věci, Boha neviděl. 12O Demetriovi vydávají dobré svědectví všichni, i sama pravda, i my mu vydáváme svědectví. A víš, že naše svědectví je pravdivé.

Závěr

13Mám ti ještě mnoho co psát, ale nechci ti psát prostřednictvím inkoustu a rákosového pera. 14Avšak doufám, že vás brzy uvidím a budu s vámi mluvit od úst k ústům. 15Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdravuj přátele (každého jmenovitě).