Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
1.Tesalonickým 1Úvod

1Pavel, Silvánus a Timoteus píší církvi v Tesalonice v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od našeho Boha Otce a Pána Ježíše Krista.2Děkujeme Bohu ohledně vás všech a zmiňujeme vás na našich modlitbách.3Nepřetržitě vzpomínám na dílo vaší víry, namáhavou práci lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem.
4Bratři a sestry Bohem milovaní: víme o vašem vyvolení od Boha. 5Vždyť naše evangelium k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale i v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě – sami přece víte, jací jsme byli mezi vámi kvůli vám.6Stali jste se našimi napodobovateli a přijali jste slovo ve velkém soužení s radostí Ducha svatého.7Takže jste se stali vzorem všem věřícím lidem v Makedonii a Achaji.8Od vás se Pánovo slovo rozhlásilo, ne pouze v Makedonii a Achaji, ale na každém místě se rozšířila vaše víra k Bohu, takže není potřeba o tom vůbec mluvit.9Oni sami vypravují o nás – jaký jsme měli náš příchod k vám a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste mohli otročit živému Bohu a pravdě a očekávat Jeho Syna z nebe. 10Syna, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše, který nás vysvobodil od přicházejícího hněvu.