Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
Filipským 3Obřízka a dokonalost

1Nakonec, moji bratři a sestry, radujte se v Pánu. Psát vám to samé mi vskutku není zatěžko a pro vás to bude ujištěním.2Dávejte si pozor na ty psy, dávejte si pozor na ty špatné pracovníky, dávejte si pozor na tu ‚rozřízku‘!3Neboť pravá obřízka je Božím Duchem, když uctíváme a chlubíme se v Ježíši Kristu a nemáme důvěru v tělo.
4Ačkoliv bych já mohl mít důvěru v tělo. Pokud by někdo jiný měl důvěru v tělo – já tím víc!5Jsem obřezán osmého dne, z rodu izraelského, z kmene Benjamín, Hebrej z Hebrejů, podle zákona jsem farizeus,6podle aktivního úsilí pronásledovatel církve, podle spravedlnosti – která je v zákoně – jsem byl neporušený…7Ale co mi bylo ziskem, to skrze Krista nyní považuji za ztrátu.8A tak všechno považuji za ztrátu, kvůli nadřazenému poznání Ježíše Krista, mého Pána. Skrze Něj jsem ve všem utrpěl škodu a pokládám to za špinavý odpad, abych získal Krista.9Byl jsem v Něm shledán jako ten, kdo nemá svou vlastní spravedlnost, která je ze zákona, ale spravedlnost, která je skrze Kristovu víru – tu Boží spravedlnost založenou na víře. 10Tak mohu poznat Jeho a moc Jeho vzkříšení a mít účast na Jeho utrpení. 11Připodobňuji se Jeho smrti, zda bych nějakým způsobem nedosáhl vzkříšení z mrtvých.
12Ne že bych toho nějak dosáhl či bych se už stal dokonalým, ale vyvíjím úsilí, abych se zmocnil toho tak, jak se mě zmocnil Ježíš Kristus. 13Bratři a sestry, já si nemyslím, že bych se toho zmocnil, avšak dělám jednu věc: zapomínám to, co je za mnou, natahuji se k tomu, co je přede mnou, 14a tlačím se k cílové pásce pro vítěznou cenu vyššího Božího povolání v Ježíši Kristu. 15Proto ať takto přemýšlí všichni dokonalí lidé. A pokud v něčem přemýšlíte rozdílně – i to vám Bůh odhalí. 16Nicméně podle toho, v čem jste dříve chodili, v tom samém pochodujte – pochodujte podle stejného pravidla a stejného přemýšlení.
17Bratři a sestry, všichni spolu mě napodobujte a dívejte se na ty, kteří tak chodí a mají nás jako vzor. 18Avšak mnoho lidí – o kterých jsem vám často říkal, a nyní to říkám s pláčem – chodí životem jako nepřátelé Kristova kříže. 19Jejich koncem je zatracení, jejich bohem je žaludek a svou slávu mají ve své hanbě. Tito lidé přemýšlí pozemsky. 20Ale naše občanství je v nebesích, odkud i toužebně očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. 21On promění vzhled těla – těla naší poníženosti, aby toto tělo přizpůsobil tělu Jeho slávy – podle působení, kterým je mocen si všechno podmanit.