Online Bible
GRAFÉ
Online Bible GRAFÉ


«
»
2.JanovaÚvod

1, starší, píšu: Vyvolené paní a jejím dětem, které miluji v pravdě. A nejen já, ale i všichni, kteří poznali pravdu –2skrze tu pravdu, která zůstává v nás a s námi bude na věčnost:3Buď s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Ježíše Krista, Syna Otce, v pravdě a lásce.

Varování před podvodníky

4Velmi jsem se zaradoval, že jsem shledal některé z tvých dětí, že chodí v pravdě podle přikázání, které jsme obdrželi od Otce.5A nyní tě prosím, paní – ne jako bych ti psal nové přikázání, ale píši ti to, které jste měli od počátku: abychom milovali jedni druhé.6A to je láska, že chodíme podle Jeho přikázání. To je přikázání, o kterém jste slyšeli od počátku, že v něm máte chodit.7Protože do světa vyšlo mnoho podvodníků, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Takový člověk je podvodník a antikrist.8Dávejte si pozor, abyste neztratili to, na čem jste pracovali, ale abyste vzali plnou odměnu.9Každý, kdo vybočuje a nezůstává v Kristově vyučování, nemá Boha. Ten, kdo zůstává v Kristově vyučování, má Otce i Syna. 10Pokud k vám někdo přijde a nepřináší toto vyučování, nepřijímejte ho do domu, ani mu neříkejte pozdrav. 11Neboť kdo takovému člověku říká pozdrav, podílí se na jeho zlých skutcích.

Závěr

12Mám vám ještě mnoho co psát, nechci to však dělat prostřednictvím papíru a inkoustu, ale doufám, že k vám přijdu a budu s vámi mluvit od úst k ústům, aby naše radost byla naplněna. 13Pozdravují tě děti tvojí vyvolené sestry v Pánu. Amen.